Jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut
Hallintoedustus ja seuraamukset