Tulevaisuuden johtajan metataidot

Kouluttajana toimii  Henri Hyppönen

Siirry johtamisessa tietämisestä tutkimiseen johtajan metataitojen avulla!

Kokonaispituus

46 min

Oppituntien lukumäärä

4

Tyytyväisyys
Lisää opintosuunnitelmaan
Rajaton käyttö
Mihin koulutus keskittyy

Johtamiseen liittyy ongelma nimeltä tulevaisuus. Kuinka siihen varaudutaan? Mitkä ovat tulevaisuuden johtajan metataidot, jotka tukevat murroksessa menestymisessä? 

Tässä puheenvuorossa luova johtaja ja tietokirjailija Henri Hyppönen syventyy tulevaisuuden johtajan metataitoihin. Kuulet puheenvuorossa johtajan neljästä metataidosta: 

  • Luova ongelmanratkaisukyky 

  • Kriittinen ajattelu 

  • Sosiaalinen älykkyys 

  • Merkityksen johtaminen 

Koko kuvaus

Hanki seuraavat taidot
Kouluttajat
Henri Hyppönen

luova johtaja, tietokirjailija

Henri Hyppönen, tietokirjailija ja luova johtaja käsittelee mielellään tietoa, tulevaisuutta ja tulevaisuuden liiketoimintaa puheissaan.  

 

Miten muutoksiin voi vaikuttaa ja varautua? Osuvien esimerkkien kautta hän osoittaa digitalisaation, tekoälyn nopean kehityksen ja eksponentiaalisesti kasvavan tietomäärän haastavan ihmisen ajattelua. Hän puhuu uudenlaisesta luovuudesta datan käytössä. Nyt on ihmisen paras aika olla elossa, koska ihmisellä on vaikutusvaltaa, ja teknologia mahdollistaa asioita ennennäkemättömällä tavalla. 

 

Hyppönen puhuu optimistisissa tulevaisuusorientoituneessa puheenvuorossaan digitalisaatiosta, työelämän murroksesta, robotisaatioon liittyvistä kysymyksistä. Puheissaan hän nostaa esille oppimisen ja työn tulevaisuuden erilaisista jännittävistä näkökulmista. 

”Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka taitavat luovan ongelmanratkaisun ja kriittisen ajattelun ja jotka ovat sosiaalisesti älykkäitä”, summaa Hyppönen. 

Koulutuksen arviot

83 %

30 tyytyväisyys
12x
13x
3x
1x
1x

Arvioita antavat ainoastaan opiskelijat, joiden tili on vahvistettu


Petri K.

Hyvä esiintyjä mutta koulutuksen ydintä en löytänyt


Sirpa L.

turhaa sanoilla hifistelyä - jäin pohtimaan mikä tässä oli ydinviesti?


Emilia S.

Koulutus oli "vähiten käytännönläheinen" käymistäni kursseista ja huomasin, että oman ajattelun pysyminen kärryillä vaati enemmän töitä. Lopputestissä herpaannuin kunnes keskityin :) Luennoitsija hyvä!