Palvelumuotoilun prosessi tutuksi

Kouluttajana toimii Ulla Jones

Oppituntien lukumäärä:
6
Koulutuksen kokonaiskesto:
22 min

Lisenssillä saat tämän ja kaikki muut koulutukset rajattomasti käyttöösi.

Osta tämä koulutus 145,00 €
Todistus
Rajaton käyttö

Mitä opit tässä koulutuksessa

Mistä vaiheista palvelumuotoiluprosessi koostuu? Miten hyödynnät sitä työssäsi?

Palvelumuotoiluprosessi on oppiva ja iteratiivinen. Se edellyttää tekijältään avoimuutta ja epävarmuudensietokykyä. Prosessin alussa määritellään aina tekemisen raamit, mutta lopputulos jätetään avoimeksi.  Menetelmää hyödyntävän on hyvä asennoitua, etteivät prosessin vaiheet etene lineaarisesti, vesiputousmaisesti kohdasta toiseen vaan tekemisen ketteryys perustuu siihen, että kesken prosessia voidaan palata aiempiin vaiheisiin, kun matkan varrella opitaan aiheesta lisää. 

Palvelumuotoiluprosessilla voidaan kehittää uusia palveluita ja tuotteita asiakaslähtöisesti tai uudelleen muotoilla nykyisiä. Menetelmä sopii kuitenkin sovellettavaksi lähes kaikkiin toimintoihin lakipalveluista, hankintaan ja logistiikkaan, alustakehitykseen, asiakaspalveluun ja markkinointiin. Palvelumuotoiluprosessi herättää aina tunteita innostuksesta turhautumiseen työvaiheesta ja tekijän taustasta riippuen. Tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen osana prosessia auttaa heittäytymään tekemiseen ja ottamaan menetelmästä kaikki irti. 

Tämän koulutuksen katsottuasi tiedät: 

  • millainen on palvelumuotoiluprosessi  
  • mitkä ovat prosessin vaiheet 
  • miten valmistautua itse ja valmistaa tiimi palvelumuotoilutekemiseen 

Koulutuksen sisältö

Lisenssillä saat tämän ja kaikki muut koulutukset rajattomasti käyttöösi.

Osta tämä koulutus 145,00 €
Ulla Jones

Ulla Jones

Strateginen muotoilija

Ulla Jones on strateginen muotoilija, podcaster ja coach, joka puhuu muotoiluajattelun ja asiakaslähtöisen kehittämisen puolesta. Ulla on lue lisäätyöskennellyt tietoliikenne-, finanssi- ja elintarvikealalla asiakaskeskeisen palvelukehittämisen ja innovoinnin tehtävissä sekä palkittu palvelumuotoilun Vuoden Huiput- palkinnolla Omasairaalan palvelukonseptista. Ulla uskoo systeemiajatteluun ja on todennut, että alasta riippumatta, asiakaslähtöisen kehittämisen haasteet ovat kaikkialla samat.    Ullalla on monialainen tausta, jossa yhdistyy muotoilu, ihmis- ja kauppatieteet. Ulla on tunnettu muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun puolestapuhuja ja kouluttaja. Vapaa-ajallaan hän julkaisee muotoiluaiheista Things+ -podcastia sekä mentoroi ja coachaa aiheen parissa työskenteleviä ja aiheen pariin haluavia. 

Kaikki kouluttajan koulutukset Ulla Jones

Koulutuksen arviot

84 %

11 tyytyväisyys
4x
6x
0x
1x
0x

ja lisää arvostelu ensimmäisenä.

Miten opiskelen koulutuksia?

Koulutus koostuu lyhyistä videoista, kertauskyselystä sekä muusta opiskelua tukevasta materiaalista. Voit katsoa videoita milloin tahansa, niin monta kertaa kuin haluat. Suoritettuasi koulutuksen saat siitä todistuksen.

Koulutuksen päätteeksi on kertauskyselyn aika. Kyselyn avulla voit tarkistaa, mitä olet oppinut. Kun olet läpäissyt kyselyn, saat koulutuksesta todistuksen. Voit tehdä kertauskyselyn niin monta kertaa kuin haluat.
Kertauskyselyn tuloksen on oltava vähintään 80 %. Todistus löytyy suoritetun koulutuksen sivulta ja todistuksen voi ladata milloin tahansa.
Todistus on osoitus ahkeruudesta ja osaamisen kehittämisestä, joka voi auttaa sinua erottumaan esimerkiksi työnhaussa. Todistusta voi käyttää osana CV:tä (esim. LinkedIn-sivustolla) tai tulostettuna asiakirjana muiden koulutustodistusten kanssa.
Kyllä voit. Voit kerrata oppitunteja niin monta kertaa kuin haluat. Voit myös ohittaa niitä ja palata niihin myöhemmin. Kun olet suorittanut koulutuksen loppuun, voit uusia koulutuksen tai sen osia halutessasi.
Toivomme tietenkin, että näin ei tapahtuisi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen koulutukseen, saat rahasi takaisin ilman sitoumuksia 7 päivän kuluessa koulutuksen ostamisesta.