Tyytymätön asiakas, positiivinen kokemus
Palautumisella positiiviseen